Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat

1. Bevezető

A VGYKE különös jelentőséget fordít a Láthatár Bolt látogatói, valamint vásárlói által megadott személyes adatainak védelmére az Európai Unió jogával (különös tekintettel a GDPR szabályaira) összhangban és a magyar jogszabályoknak is mindenben megfelelően.
Ezúton  tájékoztatjuk a velünk kapcsolatba kerülő személyeket az általuk megadott személyes adatok kezeléséről, és egyben arról, hogyan szavatoljuk a VGYKE számára megadott személyes adatok biztonságát.
A megadott személyes adatokat a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete (rövidített név: VGYKE) kezeli, mint adatkezelő. A továbbiakban VGYKE.
A VGYKE egyes fontosabb adatai:
Székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 81.
Cégbírósági bejegyzés: 7.Pk.61.011/2004
Adószám: 18185030-1-42
Statisztikai számjel: 18185030-9499-529-01
Telefonszám: 06-1/384-55-41
E-mail: info@vgyke.com
Honlap: www.vgyke.com
webbolt címe: www.lathatarbolt.hu
A VGYKE célja, hogy a vele kapcsolatba kerülő, és szolgáltatásainkat igénybe vevő személyek teljes körű tájékoztatást kapjanak adataik gyűjtéséről, használatáról, megosztásáról, tárolásáról, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos választási lehetőségekről és jogokról, melyek az adatokat megadó személyeket megilletik.

2. Kikre vonatkozik a szabályzat?

Minden olyan személyre, aki megadja a VGYKE-nek személyes adatait, konkrétan: regisztrál  a VGYKE  online webáruházában (www.lathatarbolt.hu) és igénybe veszi  a VGYKE szolgáltatásait – vásárol a Láthatár Boltban személyesen vagy online, feliratkozik a VGYKE hírlevelére (ez a www.vgyke.com oldalon tehető meg), valamint részt vesz  a VGYKE által lebonyolított kuponos akciókban vagy egyéb eseményekben.
E szabályzat tehát a VGYKE Láthatár Boltjának látogatóira és vásárlóira vonatkozik, továbbá azon személyekre, akik a VGYKE hírlevelére felíratkoztak. E szabályzat nem vonatkozik a VGYKE-vel tagsági jogviszonyban álló személyekre.
A VGYKE tagjaira külön adatvédelmi szabályzat vonatkozik.
E szabályzat rendelkezései akkor is alkalmazandóak, amikor bármely a VGYKE fenti szolgáltatásaival kapcsolatos kommunikációra kerül sor. Az, hogy a kapcsolatfelvételt ki kezdeményezi mellékes.
A VGYKE nem tud felelősséget vállalni a nem általa üzemeltetett honlapok tartalmáért, ugyanakkor a VGYKE weboldalai tartalmazhatnak olyan hivatkozásokat, melyek harmadik személy által üzemeltetett honlapra vezetnek. E harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra a VGYKE adatkezelési szabályzata természetesen nem vonatkozik, így ha a VGYKE honlapjairól harmadik személy által üzemeltetett weboldalra jut, olvassa el annak saját adatkezelési szabályzatát, és legyen elővigyázatos személyes adatainak megadásakor.
A VGYKE a neki megadott személyes adatokat az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a továbbiakban: GDPR) és az azt beépítő vagy kiegészítő egyéb, alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint  kezeli.

3. Milyen személyes adatokat kér a VGYKE szolgáltatásainak igénybevételéhez?

Amikor regisztrál a VGYKE webáruházába,vagy feliratkozik a VGYKE hírlevelére, kizárólag a legszükségesebb adatokat  kéri el a VGYKE el Öntől, azon adatokat, melyek nélkülözhetetlenek a hírlevél kiküldéséhez, valamint a csomagja sikeres célba juttatásához.
A VGYKE hírlevelére a www.vgyke.com weboldalon lehet felíratkozni. A VGYKE hírlevele nem csak a Láthatár Bolt híreit tartalmazza, hanem minden pénteken a VGYKE aktuális híreit is olvassa a felíratkozó. A VGYKE hírlevelére való feliratkozáskor kizárólag azt az e-mail címet szükséges megadni, melyre a VGYKE hírlevél kiküldését kívánja a felíratkozó személy.
A Láthatár boltba való regisztrációkor csupán egy e-mail címet és egy jelszót kér és tárol el a VGYKE, és az online vásárláskor is csak a legszükségesebb adatokat kéri el és tárolja a VGYKE
Konkrétan:
– a Vevő nevét
– a Vevő által beállított szállítási, valamint számlázási címet
Amikor valaki a VGYKE weboldalait böngészi, illetve a VGYKE Láthatár Boltjában vásárol, kizárólag statisztikai adatgyűjtés történik e tevékenységekről, nem  figyeli célzottan a VGYKE az egyes felhasználók böngészési, vásárlási szokásait, a VGYKE úgyszintén nem figyeli a weboldalain történő kereséseket.
Tárol a VGYKE ugyanakkor statisztikai célból          Információt olyan eszközökről, amelyeket ahhoz használt a a VGYKE weboldalait böngésző, nálunk vásárló személy, hogy a Szolgáltatásainkhoz hozzáférjen (ideértve a rendszer elkészítését, modellezését
és működtetését, az IP címet, a böngésző típusát és a mobileszköz azonosítókat, a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférés dátumát és idejét, annak a weboldalnak a címét, amelyről a VGYKE weboldalaira irányították, egyéb adatokat, amelyeket standard HTTP(s) kérés header-rel továbbítottak, a belépést követően az online rész fenntartásához szükséges adatokat.
Ha a Vevő vásárlása során kupont használ fel, ezt is információként használja fel a VGYKE, ugyanakkor csupán csak a megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékben.
Amikor kapcsolatteremtés történik a VGYKE és azon személyek között, akikre e szabályzat szabályai vonatkoznak, a következő adatok gyűjtése történik:
Személyes adatok, amelyeket az érintett személy önmagáról ad meg, bármikor, amikor a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban kapcsolatba lép  a VGYKE-vel, így például telefonon, e-mailen, vagy postai úton, illetve, amikor közösségi médián keresztül kommunikál a VGYKE-vel (például: az Ön neve, felhasználóneve, elérhetőségi adatai, véleménye valamely tevékenységünkről, visszajelzése felénk.)
Személyes adatok, amelyeket a személy önmagáról vagy családtagjairól ad meg (ami tartalmazhat adatokat a gyermekeiről), például: név, felhasználónév,
és elérhetőségi adatok (ideértve a telefonszámot, email vagy postai címet), és egyéb információkat az érintett személy vagy családja személyes állapotáról (ideértve az egészségügyi állapotot).
A személyes adatok kezelésére azért van a VGYKE-nek szüksége, hogy kezelje az érintett személy felhasználói fiókját, a megvásárolni kívánt termékeket és szolgáltatásokat  képes legyen nyújtani, valamint  a megrendelések és visszatérítések teljesítését képes legyen megfelelően elvégezni.
A szerződés teljesítéséhez, mely a VGYKE és a Vevő között jön létre,
Az alábbi adatokat gyűjti a VGYKE:

– vásárlási és fizetési adatok

– a Vevő elérhetőségi adatai

– kiszállítási adatok

– számlázási adatok

– egyéb profil adatok

Fenti információk nélkül nem tudjuk Vevőinknek a termékeket és a szolgáltatásokat nyújtani.

4. Kapcsolatfelvétel a VGYKE részéről

Amikor kapcsolatba lép a VGYKE valakivel, általában a megkeresett személy hozzájárulására hivatkozik, ám a megkeresés alapja a VGYKE jogos érdeke is lehet, melynek érdekében a VGYKE használja a személyes adatokat. . Mi lehet ilyen jogos érdek?
A VGYKE jogos érdeke  a megrendelés teljesítésének követése.
A VGYKE jogos érdeke továbbá a mindennapi működés biztosítása és javítása. Ennek érdekében a  a VGYKE weboldalain cookie-kat és hasonló technológiákat alkalmaz. Vannak olyan  cookie-k, amelyekre  szükség van, így ha a VGYKE weboldalainak funkcióit szeretné használni, kérjük, ne kapcsolja ki a Cookie-k használatát.
A cookie-k kikapcsolása ronthatja a felhasználói élményt, és lehetséges, hogy hatással van a weblapok teljes körű használhatóságára.
A VGYKE további jogos érdeke a Csalás és egyéb bűncselekmények felderítése és megelőzése
A VGYKE mindenkinek szeretné biztosítani, hogy szolgáltatásai biztonságosan használhatóak legyenek, ezért fontos a VGYKE számára a szolgáltatásaival kapcsolatos csalás, egyéb bűncselekmény felderítése, és a szolgáltatások nem megfeelelő használatának felderítése. Személyes adatok használatához ugyanakkor nem feltétlenül szükséges jogellenes cselekmény, az is jogos érdek, amikor a személyes adatok használata jogszabály által előírt kötelezettségek teljesítéséhehz szükséges.
Jogos érdek alapján személyes adatokat használunk akkor is, amikor a VGYKE-hez érkezett megkeresésekre – telefon, e-mail, postai levél, közösségi oldalakon történt megkeresés  stb –  választ, segítséget, tájékoztatást, információt adunk.  Személyes adatokat használunk jogos érdek alapján úgyszintén, mikor szolgáltatásainkban bekövetkező változásokról tájékoztatunk. Tipikusan ilyen az az eset, mikor adatvédelmi szabályzatunk vagy általános szerződési feltételeink megváltoznak, és ezekről tájékoztatást adunk.
Jogos érdek alapján személyes adatokat használ a VGYKE különféle viták kérések és panaszok megoldása során is, amennyiben a VGYKE is érintett az ügyben. Tipikusan ilyen ügyek lehetnek, mikor a Vevő nem elégedett a vásárolt termékekkel.

5. Személyes adatok megosztása partner cégekkel és más szervezetekkel

Ahhoz, hogy a VGYKE képes legyen szolgáltatásait nyújtani több partner céggel kell együttműködnie.
A tárhelyszolgáltatás keretében a Netmédia Alapítvány működik együtt a VGYKE.
A házhoz szállítást a DPD Hungária Kft, 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép., dpd@dpd.hu
Fenti cégek saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek, melyekről az adott cégek weboldalain tájékozódhat mindenki.
A partner cégeknek csak azon adatokat adja át a VGYKE, melyek feltétlenül szükségesek a szolgáltatás nyújtásához. Partnereivel a VGYKE olyan szerződést kötött, mely biztosítja, hogy a partner cégek a VGYKE-től kapott személyes adatokat harmadik félnek nem adják át.
Egyéb szervezetekkel a VGYKE csak akkor oszt meg személyes adatokat,
•ha jogszabály vagy közhatalmi szerv kötelez bennünket arra vagy az igazságszolgáltatás megfelelő működéséhez szükséges, hogy megossszunk személyes adatokat,
•ha abból a célból kell megosztanunk személyes adatokat, hogy a jogainkat megalapozzuk, gyakoroljuk vagy megvédjük (ez magába foglalja a csalásmegelőzés céljából másoknak átadott személyes adatokat),

6. A személyes adatok védelmére tett intézkedéseink

Számítástechnikai védelmi berendezéseket használunk az adatok védelmének biztosítására. Természetesen fizikai védelmi eszközöket is használunk az adatok védelmére.
A VGYKE számára az adatok védelme rendkívül fontos, így csak azon munkatársak férnek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek a munkájához, konkrétan a szolgáltatások zavartalan üzemeltetéséhez, ez feltétlenül szükséges. E munkatársak száma a lehető legkevesebb, ugyanakkor a folyamatos kiszolgálás követelményeinek is megfelelő kell legyen.
Amellett, hogy a VGYKE a megfelelő technikai és szervezési eszközöket használja a személyes adatok biztonságának megőrzéséhez, a VGYKE a legjobb szándék mellett sem nem garantálhatja az Ön által interneten keresztül továbbított személyes adatok biztonságát.
A VGYKE számára megadott személyes adatokat csak addig tároljuk, ameddig az feltétlenül szükséges.
Az adatok tárolásának időtartama több tényezőtől függ, ilyenek például:
– az adatgyűjtés okától
– a tárolás időtartamától
– van –e olyan jogi/hatósági előírás, ami indokolja az adatok tárolását,
•szükség van –e az adatokra abból a célból, hogy bárkit megvédjenek

7. Leíratkozás hírlevelünkről

Amennyiben nem szeretne a VGYKE-től hírleveleket kapni, bármikor leíratkozhat azokról e-mailben, de kérheti a hírlevélről való leíratkozást telefonon, levélben, továbbá személyesen a VGYKE ügyfélszolgálatán is. Az ügyfélszolgálat elérhetősége és nyitvatartása a www.vgyke.com honlapon megtalálható.
Sajnos arra nincsen mód, hogy a Láthatár Bolt és a VGYKE egyéb híreit tartalmazó hírlevelekre külön lehessen feliratkozni, mindkét tipusú hírlevél egy címlistából kerül kiküldésre, ilyen módon egy hírlevélnek tekintendő.
A VGYKE hírleveléről való leíratkozásnak lehet valamennyi átfutási ideje, így megeshet, hogy a leíratkozási szándék közlése után még egy darabig kap a VGYKE-től hírleveleket addig, amíg a rendszer frissítése nem történik meg.
Lehetséges, hogy  a VGYKE szolgáltatásainak javítása érdekében megkeresia személyes adatokat megadó személyeket, hogy mondják el véleményüket, válaszoljanak pár kérdésre. A válaszadás ilyen esetben nem kötelező, a megkeresett személy szabadon eldöntheti, hogy szeretne-e válaszolni, és az, hogy elutasítja a válaszadást semmilyen kihatással nincsen a válaszadást megtagadó személyre.

8. Bővebben a cookie-król

A Cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, így az Ön által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat. A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy valaki időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat.
A cookie-k segítségével leginkább a VGYKE anoním adatokat gyűjt, és a cookie-k által gyűjtött adatokat nem használja személyes ajánlatküldésre, hirdetésmegjelenítésre.
A VGYKE felhívja mindenki figyelmét ugyanakkor arra, hogy a Közösségi média felületeken történő reklámozás és a VGYKE weboldalain történő közösségi megosztás és kapcsolódás lehetővé tétele során ezek a cégek a saját céljaikra is használhatják az adatokat, köztük az Ön profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.
Facebook
Twitter
Google+
A böngészőben található cookie-k
A böngésző beállításaiban bárki elfogadhatja vagy elutasíthatja az új cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat.  Azt is beállíthatja bárki szabadon a böngészőben, hogy az  értesítést küldjön minden alkalommal, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információk található a böngésző „help’ funkciójában.
Ha valaki úgy dönt, hogy néhány vagy az összes cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a VGYKE weboldalainak valamennyi funkcióját. Például: nem tud termékeket tenni a kosarába, nem tud kijelentkezni vagy olyan termékeket és szolgáltatásokat használni, amelyekhez belépés szükséges.

9. Érintetti kérés és az adatokkal való rendelkezés

Bárkinek joga van elkérni a róla tárolt személyes adatokat bármikor. Ez az úgynevezett érintetti kérés, amellyel a VGYKE Adatvédelmi Tisztviselőjéhez lehet fordulni a info@vgyke.com címen.
A személyes adataival kapcsolatban mindenkinek joga van továbbá:
1.a nem megfelelő információk kijavítására: amennyiben egy a VGYKE által nyilvántartott adat hibás, az adat tulajdonosának kérésére kijavítjuk a hibás adatot, bátran lépjen a VGYKE elérhetőségein kapcsolatba velünk!
2.tiltakozni az adatok  használata ellen:
általános tiltakozás – Ebben az esetben a VGYKE kivizsgálja az adatok tulajdonosának adatai használata elleni tiltakozását. Ha összességében a tiltakozó személy jogai jelentősebbek a VGYKE arra irányuló érdekeinél, hogy az Ön személyes adatait használja, akkor a kérés alapján a VGYKE vagy megtiltja azok használatát, vagy törli az adatokat.
3.megtiltani a használatot:
ilyen esetek példálózó jelleggel:
az érintett sikeresen nyújt be általános tiltakozást (lásd a 2. pontot)
az érintett vitatja a  nyilvántartott személyes adatok pontosságát.
nem jogszerűen használta a VGYKE a személyes adatokat, de az érintett nem szeretné, ha azok törlésre kerülnének
4.az adatai törlésére:

számos esetben lehetőség van a személyes  adatok törlésére, így többek között (de nem kizárólagosan), ha:
– nincs szüksége a VGYKE-nek  a továbbiakban a személyes adatok nyilvántartására,
– sikeresen zárult az általános tiltakozás lásd: 2. pont
– a személyes adatok használatára vonatkozó hozzájárulás visszavonásra került, és a VGYKE-nek nincs további jogalapja az adatok kezelésére
– a VGYKE nem kezelte jogszerűen a személyes adatokat
5.az adatai továbbítására vagy azok másolatban történő hordozhatóságára
Az adathordozhatóság egy új jog, amely az EU-ban mindenkit feljogosít arra, hogy a személyes adatait szervezetek között továbbíthassa. Ez a jogosultság ingyenes, amely lehetővé teszi a vásárlóknak, hogy szolgáltatót válthassanak. Azt jelenti, hogy az érintett meg kell, hogy kapja az adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.
Az adatokról kérhető az érintett vagy az érintett által megnevezett harmadik személy számára másolat is.
Az adathordozással kapcsolatos igények a info@vgyke.com e-mail címen jelenthetőek be.
6.Panasz benyújtása az adatvédelmi hatósághoz:
Mindenkinek jogában áll a személyes adatai használatával kapcsolatban panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest, Hungary
tel. +36 1 3911 400
e-mail: peterfalvi.attila@naih.hu
Weboldal: http://www.naih.hu/
Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a fent hivatkozott adatvédelmi jogokról.

10. Záró rendelkezések

Ha kérdése lenne azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyűjtjük, tároljuk vagy használjuk a személyes adatokat, lépjen velünk kapcsolatba.
Adatvédelmi tisztségviselő:

Pazdera-Szalóki Szilvia
Elérhetősége: 1141 Budapest, Szugló utca 81.
Mobil: + 36 70 948 28 24
E-mail: adatvedelem@vgyke.com

Jogunkban áll a Szabályzatot bármikor megváltoztatni, ezért rendszeresen ellenőrizze, hogy a szabályzat aktuális változatát ismeri-e.

Budapest, 2018. május 25.